Drone Operatør

Vi tar sikkerhet på alvor

Sikker flyving

Vi er ofte ute å trener på fly egenskapene våre og utfordrer oss selv slik at vi er klare for alle type oppdrag. Vi tester oss selv i flere spesielle manøvre som er vanskelige i fart for å sikre at filming i spesielle og / eller raske forhold vil gjøres med total kontroll og sikkerhet.

Lei en drone operatør til:

Idrett arrangement

Vi filmer ditt idrett arrangement fra lufta uten å være i veien for både deltakere eller tilskuere.

Film

Flere bruker drone til landskap og "ariale" klipp i sine film produksjoner. Trenger du drone operatør til ditt filmprosjekt?

Motorsport

Få unike bilder og video av ditt motorsport arrangement fra luften i full 4k!

Bygg prosjekt

Vi jobber med fler faste entrepenør firma og tar både bilder og film av deres prosjekter. Hvis hva ditt firma kan gjøre fra luften!

Bolig foto

Hvis hvordan din bolig og tomt ser ut fra luften. Hvis det fulle bildet til din kunde

Inspeksjon

Ta kontakt med oss for leie av drone og operatør til inspeksjon på hus, hytte eller annet.

Hvorfor velge oss?

Føl deg trygg på oss

Lovverk

Vi følger Norsk lovverk når det gjelder flyving av drone i Norsk luftrom. Vi er RO registrerte og er godt erfarne piloter. Vi logger alle våre flyvinger i flyloggbok.

Produkt

Ditt ferdige produkt vil være av proffesjonel kvalitet.

Sikkerhet

Vi tar sikekrhet på alvor og vil på forhånd planlegge flyving før det gjennomføres. Vi følger alle forholds regler når det gjelder flyving av drone blant konsktruksjon og mennesker.

Etter produksjon

Vi kan hva vi driver med både når det gjelder foto og video

De beste rutene

Vi velger alltid de tryggeste rutene for våre omgivelser slik at verken oppdragsgiver vil bli forstyrret, deltakere eller tilskuere til arrangement vil bli utsatt for forstyrrelser eller risiko for skade.

Oppdrags typer

Vi har erfaring fra fler oppdragstyper så ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

0 +

KM Flydd

0

Antall feil eller krasj

0 +

Timer flytid

0 +

Antall flyvinger

Våre drone poster

Siste post

Test

Drone test kategori