PDV AS produktvideo

Foto og video produksjon for snekkerfirma PDV Bygg AS i Sandefjord.

Prosjektet var å vise fram en ferdigstilling av en terrasse PDV bygde for kunden sin. Målet var å få fram matriale, litt stemning rundt terrasse og hytte lokasjon.

Jobben ble utført med drone og håndholdt kamera.