Vilkår og betingelser

Fornøyde kunder er det viktigste for meg!

Jeg lever av fornøyde kunder og er derfor opptatt av at de som bestiller fotografering hos meg skal føle seg ivaretatt og vite hva de har krav på i forkant og etterkant av bestilling.  Dette løser vi med en tydelig kontrakt som omhandler de viktigste tingene som pris, levering, avbestilling osv. Den omhandler også hva som skjer ved eventuell sykdom og tap av bilder. Disse tilfelle inntreffer heldigvis sjelden, men om uhellet skulle være ute må vi være på den sikre siden. Som kunde må du være kjent med betingelsene og ved en eventuell booking i mitt bookingsystem binder man seg til avtalevilkårene under. Man har som kunde det hele og fulle ansvar for at vilkårene er lest og forstått før booking.

Jeg konkurerer ikke med andre fotografer både når det gjelder pris eller tid men har 100% fokus på kvalitet!

Vilkår og betingelser – Foto/Video (annen media)

Alle bilder og video tatt, redigert eller levert av Dan Check, er underlagt lov om opphavsrett og beskyttet i henhold til åndsverksloven. (Bilde, video og annet media heretter kalt media) Det betyr at fotografen har alle rettigheter og eierskap til all media som er levert.
2. Dan Check kan bruke media i sin markedsføring, inkludert, men ikke begrenset til: Web, portefølje, annonser og konkurranser og SOME.
3. Dan Check kan ikke bruke media på en måte som kan svekke kundens integritet eller virke anstøtende.
4. Dan Check fraskriver seg ethvert ansvar for mislykkede/tapte bilder.
5. Det er ikke tillatt å manipulere eller redigere bildene på noen måte uten nærmere avtale med Dan Check.
6. Media må ikke videreselges, brukes i næringsvirksomhet eller offentliggjøres i utstillinger, presse eller andre medier uten samtykke fra Dan Check eller om annet er avtalt.
7. Ved digital publisering og offentlig deling av bildene skal Dan Check krediteres ved bruk av bilder med tydelig vannmerke/logo.

Avtalen omfatter pakken og tjenester som man velger å bestille, med det innholdet som er spesifisert under hver pakke, til den prisen som står oppført. Opphold og reiseutgifter er ikke inkludert i prisen, med mindre annet er avtalt.

Kunden er inneforstått med tjenestenes konkrete innhold, herunder Dan Check’s stil. Ved å bestille tjenester hos Dan Check, aksepterer man at media blir redigert i den stil Dan Check finner passende. Ønsker man bilder i en annen stil må dette evt. avtales hvis mulig.

Avtalen trer i kraft når kunden har akseptert tilbud mottat på e-post eller skriftlig.

Minimum depositum på 50% av total summen sikrer datoen for fotografering eller annet om avtalt.

Kansellering av avtale må skje skriftlig innen 3 dager før avtalen. Depositumet er ikke refunderbart dersom det skulle bli kanselering eller forandringer i datoen for jobben. 

Kansellerer man avtalen etter nevnte fristene sendes et regresskrav på totalsum.

Ved all bruk av bilder elektronisk (Facebook, personlig nettside, egne nettalbum o.l.), samt eventuelt bilde i avis/nettavis, skal fotografen krediteres på følgende måte:

Fotograf: Dan Check Productions
Video: Dan Check Productions
Web: | Design av Dan Check Productions / Utført av Dan Check Productions

Dan Check forbeholder seg retten på åndsverk til å publisere medier fra oppdraget på sin webside, sosiale medier og annet markedsføringsmateriale, inkludert deltakelse i evt konkurranser, med mindre kunden ønsker noe annet.  Dette må i såfall gis skriftlig beskjed om til Dan Check. 

Med å engasjere Dan Check sier du deg enig i disse betingelsene.